to main page in English

ON COURSE WITH NATURE ©

Home | Site Map | QandA | 8fold Path | Excerpts | Advayavadananda | Tao Te Tjing | Lezingen

TAO IS DE WEG

door Dao Xue Sheng
(pseudoniem van John Willemsens -
in boekvorm uitgegeven onder ISBN 90-9001619-8)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

© 1987 Anne Y. Willemsens-Pols, Amsterdam.

[01]
Tao is de weg
tussen handelen
en gelatenheid
en haar bewandelen
slingerend als 'n
dronkeman
nu het een
dan het andere
brengt me steeds
verderweg
van mijn bedoeling
naar begin naar sitemap
[02]
en Tao is de richting
die ik
in de twijfel
met zekerheid
vermoed
en van daden maakt
gulden zandkorrels
in de bedding
van een
troebele
zee
naar begin naar sitemap
[03]
en Tao redt
de drenkeling niet
maar stuwt geslachten
gewetenloos
naar hun eeuwig
lot
en wie de oever kiest
en Tao smeekt
ziet enkel zijn
eigen spiegelbeeld
en gaat verloren
naar begin naar sitemap
[04]
en Tao is vinden
zonder zoeken
in de stilte
van de ander
en jezelf herkennen
in de parels
van zijn tranen
nog zonder
te vermoeden
dat hij
je zo al toelacht
naar begin naar sitemap
[05]
en Tao weet niet
van het leed
noch lied
beloont niet
noch straft
want Taos grootste
macht
is niet weten
dat prijs en schuld
in ons hart
bestaan
naar begin naar sitemap
[06]
en Tao maant
en wacht
in ongehoorde
stilte
en 'n enkele
klimmer
torst
zijn zware last
van nu
en toen
en morgen
naar begin naar sitemap
[07]
en Tao zweeg
toen mensengoden
spraken
en zweeg
toen mensen
tot goden spraken
en zweeg
toen goden
vielen
en zweeg
toen de mensen vielen
naar begin naar sitemap
[08]
en Taos stilte
fluistert
weerklanken
van oerkracht
en wording
die het schel
geklater
van tienduizend
schorre kelen
moeiteloos
verdringen
naar begin naar sitemap
[09]
en Tao en ik
zijn één
in elke openbaring
van liefde
waarin de kiem
van eeuwigheid
schuilt
de vreugde
van overleven
en het antwoord
op mijn vragen
naar begin naar sitemap
[10]
en Tao is mooi
en goed
zoals de
vriend
die niet begrijpt
dat ik hem
zie
zoals hij
zichzelf
niet durft
te zien
naar begin naar sitemap
[11]
en Tao vergeeft
vinden
en verliezen
begrijpen en
niet langer luisteren
naar woorden
die nooit kunnen
weergeven
de pijn
tussen verleden
en misschien
naar begin naar sitemap
[12]
en Tao roept
niet
en geeft
geen antwoord
en de mens
die de ander
met stilzwijgen
kwelt
zoekt niet
en zal
nooit vinden
naar begin naar sitemap
[13]
en Tao hoort niet
ons wenend
ontwaken
want Tao
kan niet
verkrachten
wat Tao
immer is
en wij
enkel kunnen
worden
naar begin naar sitemap
[14]
en Tao bewijst
in het toeval
van mijn zijn
al zou ik
de laatste zijn
of jij
die de lotusbloem
herkent
dat Tao
de enige weg is
daartoe
naar begin naar sitemap
[15]
en Tao is tijdloos
en dwingt me
onverbiddelijk
tot zoeken
verliezen
en herbeginnen
alsof
mijn leven
met jou
nooit
zal vergaan
naar begin naar sitemap
[16]
en Tao schuilt
in de glans
van je glimlach
en bevrucht
de oevers
van tien riviertjes
gegrift
door de zoetzure
weemoed
om herinneringen
die ik wil delen
naar begin naar sitemap
[17]
en Tao is de lach
tussen harten
en de rust
tussen gedachten
die verstrengeld
als duizend mijlen
dreigen
wijken
opdat Tao
de nieuwe ochtend
kleure
naar begin naar sitemap
[18]
en Tao is de vrede
tussen zijn en
nemen
geven
en beminnen
bezitten
en ontvangen
pijn en
leed
jouw droom
en de mijne
naar begin naar sitemap
[19]
en Tao eist
van mij
steeds verse
klanken
om het woord
te vullen
dat jij
herhaalt
wanneer je
mijn tranen
huilt
naar begin naar sitemap
[20]
en Tao ziet
de ogen
van een wees
van binnenuit
verouderen
en zonder
hoop noch
mededogen
tegen
zichzelf
keren
naar begin naar sitemap
[21]
en Tao weerkaatst
helder
de schuchtere
blikken
van kinderen
en wordt
door het weten
van blinden
duizend
ondoorgrondelijke
scherven
naar begin naar sitemap
[22]
en Tao schept
niet ik
mijn beeltenis
want ik
kan niet verbeelden
wat Tao
schiep
totdat
Tao de ander
heeft
geschapen
naar begin naar sitemap
[23]
en Tao waakt
als de dromer
zwijgt en
onwennig
luistert
naar de
vertwijfelde
schreeuw
van zijn
rusteloos
hart
naar begin naar sitemap
[24]
en Tao stroomt
in honderd
vertrouwde handen
die geven
strelen en
vallen
wanneer je
geringde wenken
mij opnieuw
naar je dromen
lokken
naar begin naar sitemap
[25]
en Tao luistert
naar tongen die
zich besmetten
en verstaat
de woorden
niet
en hoort
gevoelens die
zich roeren en
geen voldoening
eisen
naar begin naar sitemap
[26]
en Tao is jong
als zaad
dat openbarst
en oud als
ontelbare
geuren die
niet vervluchten
boven velden
die er
ooit
waren
naar begin naar sitemap
[27]
en Taos woord
werd niet
beleden
wanneer
tachtig jaren
geen gedachten
dragen
die spreuken
dichten
en wijsheid
baren
naar begin naar sitemap
[28]
en Tao leeft
in de armen
die de kist
dragen en
kleurt
onzichtbare
kransen
om de baar
van de
verlaten
dode
naar begin naar sitemap
[29]
en Taos hand
is licht
en het kind
was goed
eer de vader
sloeg en
de zwarte leer
bevlekt
het volk
dat geen
zwaarden smeedt
naar begin naar sitemap
[30]
en Tao weet
dat enkel dieven
mij beroven
kunnen
en dit weten
voldoende is
om hun masker
te doorgronden
en de verwrongen
kinderdroom
te ontbloten
naar begin naar sitemap
[31]
en Taos wonder
vindt vervulling
langs brede
verlichte lanen
waarop ik
geblinddoekt
door wanen
ongeduldig
zoekend
zal
verdwalen
naar begin naar sitemap
[32]
en Taos doel
is de weg
die wij begaan
door levens heen
zich volgend
van naam
op naam
tesamen
mensheid
jij en ik
wij
naar begin naar sitemap
[33]
en Tao vloeit
van de
fiere gestalte
die mijn zinnen
boeit
naar een koene
gedachte
die temidden
bange
verzinsels
bloeit
naar begin naar sitemap
[34]
en Tao voedt
geen mensendaad
dat zijn
eigen einde
schuwt
en zich niet
herhaalt
in duizend
tijdspiegels
tot het
oneindige
naar begin naar sitemap
[35]
en Tao schrijft
ongedateerde
brieven
tussen verre
vrienden
en schuilt
tussen de
dwingende
regels
van drukke
tabellen
naar begin naar sitemap
[36]
en Taos naam
is Taos naam niet
en mijn weten
is niet weten
mijn zoeken
niet zoeken
vinden verliezen
verliezen vinden
mijn verzoenen met het
ondenkbare
is leven
naar begin naar sitemap
[37]
en Taos recht
eist geen wetten
noch vergelding
en mijn vrijheid
om te kiezen
tussen het een
en het andere
verandert
Tao niet
enkel
mij
naar begin naar sitemap
[38]
en Tao gaat
moeiteloos
langs Taos weg
de eeuwigheid
tegemoet
en de mens
die volhardt
sterft omhuld
door nooit
gestelde
vragen
naar begin naar sitemap
[39]
en Tao sterft
tienduizend levens
die vallen
als schilfers
van mijn huid
en baart
tienmaal nieuwe
die dansen
in bonte kleuren
en lachen
om ons
naar begin naar sitemap
[40]
en Taos pad
wordt betreden
door tienduizend duizend
spannen
en duizend anderen
werpen
afzijdig
gesneden bloemen
en wajangschimmen
voor hun
voeten.
naar begin naar sitemap


TO BECOME A TRUE PART OF THE WHOLE.


to main page in English

Buddha figure at Amsterdam Zoo
Boeddhabeeld in Artis.

Advayavada Buddhism Infocenter,
Postbus 10502, 1001 EM Amsterdam, Nederland.
Telefoon: +31-20-6269602,
email: info at advayavada.nl

DONATIES DONATIONS

In Nederland: Gelieve uw vrijwillige bijdrage te storten op rekening NL83ABNA0814472079 t.n.v. de Advayavada Stichting, te Amsterdam. Elk bedrag is welkom. Hartelijk dank!

From abroad: Please instruct your bank to transfer your donation to the Advayavada Stichting, account NL83ABNA0814472079 at the ABN-AMRO Bank, Singel 548, 1017 AZ Amsterdam (BIC: ABNANL2A). All amounts welcome. Thank you very much!

naar begin naar sitemap

(updated 24 January 2021)


Home | Site Map | QandA | 8fold Path | Excerpts | Advayavadananda | Tao Te Tjing | Lezingen

search engine by freefind