to main page in English

ON COURSE WITH NATURE ©

Home | Site Map | QandA | 8fold Path | Excerpts | Glossary | Advayavadananda | in Dutch

DE TWAALF STAPPEN

TOT HERSTEL VAN DE KWALITEIT VAN MIJN LEVEN

1 - Ik heb toegegeven dat ik mijn leven verkeerd heb ingericht.

2 - Ik heb mij voorgenomen nooit meer die bepaalde fout te begaan.

3 - Ik heb besloten niets na te laten om tot herstel te komen.

4 - Ik heb een diepgaande morele balans van mijn leven opgemaakt.

5 - Ik heb tegenover een ander de omvang van mijn misstappen bekend.

6 - Ik heb aanvaard dat ik met een flinke achterstand verder moet.

7 - En ik heb volhard in mijn voornemen mijn leven te veranderen.

8 - Ik heb een lijst gemaakt van iedereen die ik heb geschaad.

9 - Ik heb mijn excuses aangeboden en mijn schulden afbetaald.

10 - Ik erken terstond de nieuwe fouten die ik bij mezelf ontdek.

11 - En ik zoek bewust van tijd tot tijd de stilte op.

12 - Om haar in ere te houden, geef ik deze boodschap door…
met mijn eigen woorden.

top to site map

DE TWAALF TRADITIES

VAN DE ZELFSTANDIGE HERSTELGROEPEN

1 - Ons herstel is afhankelijk van de zelfdiscipline en de eendracht in de groep.

2 - Wij erkennen geen hoger beginsel dan de Waarheid zoals die zich openbaart in de groep.

3 - Het enige vereiste is het verlangen de kwaliteit van ons leven te herstellen.

4 - Twee of meer personen kunnen een groep vormen en elke groep is vrij en autonoom.

5 - Het enige doel is de persoonlijke verwezenlijking van de Twaalf Stappen door haar leden.

6 - De groep heeft als zodanig geen enkele binding met derden in binnen- of buitenland.

7 - Behalve voor haar onderkomen aanvaardt de groep geen bijdragen van buitenaf.

8 - De taken van de leden zijn vrijwillig en onbetaald en worden bij beurten vervuld.

9 - Werk-teams zijn verantwoording verschuldigd aan de groep en deze kan ze ontbinden.

10 - De groep mag nooit betrokken raken in enige publieke actie of geschil.

11 - Onze publiciteit is enkel bedoeld om de bereikbaarheid van de groep te bevorderen.

12 - Anonimiteit en vertrouwen vormen de geestelijke grondslag van al onze tradities.

top to site map

to full list of relevant excerpts


TO BECOME A TRUE PART OF THE WHOLE.


to main page in English
Advayavada Buddhism Information Center
P.O.Box 10502, 1001 EM Amsterdam,
The Netherlands.
phone +31-20-6269602
or email info at advayavada.nl

Buddha figure at Amsterdam Zoo
Boeddhabeeld in Artis.

DONATIES DONATIONS

In Nederland: Gelieve uw vrijwillige bijdrage te storten op rekening NL83ABNA0814472079 t.n.v. de Advayavada Stichting, te Amsterdam. Elk bedrag is welkom. Hartelijk dank!

From abroad: Please instruct your bank to transfer your donation to the Advayavada Stichting, account NL83ABNA0814472079 at the ABN-AMRO Bank, Singel 548, 1017 AZ Amsterdam (BIC: ABNANL2A). All amounts welcome. Thank you very much!

top to site map

(last modified 19 January 2021)


Home | Site Map | QandA | 8fold Path | Excerpts | Glossary | Advayavadananda | in Dutch

search engine by freefind